Walne 2020 - issir

Przejdź do treści
 

Porządek obrad walnego zebrania wyborczego członków Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka
 
czwartek 17.09.2020 godz. 18:00 - LO Wisła

 
 
 
 1. OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA
 2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
 3. WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA
 4. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
 5. PREDSTAWIENIE OPINII PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019
 6. PRZYJĘCIE UCHWAŁY NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 I UDZIELENIE ABSOLUTORIUM USTĘPUJĄCEMU ZARZĄDOWI
 7. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
 8. WYBORY DO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
 9. DYSKUSJA
 10. WOLNE WNIOSKI
 11. ZAMKNIĘCIE OBRAD
 
© ISWJ 2018
Wróć do spisu treści