Walne 2022 - issir

Przejdź do treści
 

Porządek obrad zwyczajnego walnego zebrania członków Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka
 
poniedziałek 26.09.2022 godz. 18:00 - LO Wisła

 
 
 
1.     OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA
 
2.     WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
 
3.     WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA
 
4.     PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
 
5.     PREDSTAWIENIE OPINII PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021
 
6.     PRZYJĘCIE UCHWAŁY NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021
 
7.     DYSKUSJA

8.   ZAMKNIĘCIE OBRAD
 
© ISWJ 2018
Wróć do spisu treści